Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе турында

Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе (алга таба – Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе) – үзйөрешле машиналарның һәм техниканың башка төрләренең, аттракционнарның техник торышына һәм алардан файдалануга төбәк дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру, махсус юллардан йөрешле транспортны техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм махсус юллардан йөрешле транспорттан файдалану кагыйдәләре үтәлешенә федераль дәүләт контролен гамәлгә ашыру өлкәсендә махсус компетенциягә ия Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы булып тора.

 

Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсенең төп бурычлары түбәндәгеләрдән гыйбарәт:

төбәк дәүләт торак күзәтчелеген гамәлгә ашыра:

кемнеке булуына бәйсез рәвештә, кешеләрнең гомере, сәламәтлеге өчен куркынычсызлык тәэмин итү һәм мөлкәтне, әйләнә-тирәлекне саклау өлешендә файдалану барышында тракторларның, үзйөрешле юл-төзелеш һәм башка төрле машиналарның һәм аларга тагылмаларның, аттракционнарның техник торышына карата (Хәрби Көчләр һәм Россия Федерациясенең башка гаскәрләре машиналарыннан, шулай ук Экология, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәт (Ростехнадзор) контролендәге машиналарның параметрларыннан тыш);

агросәнәгать комплексындагы машиналарны һәм җайланмаларны, шулай ук аттракционнарны эшләткәндә стандартларда, норматив документларда регламентланган кагыйдәләр үтәлеше буенча;

махсус юллардан йөрешле транспортны техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм махсус юллардан йөрешле транспорттан файдалану кагыйдәләре үтәлешенә федераль дәүләт контролен гамәлгә ашыра.

 

Йөкләнгән бурычларны үтәү максатларында Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе түбәндәге вәкаләтләрне башкара:

кемнеке булуына бәйсез рәвештә, кешеләрнең гомере, сәламәтлеге өчен куркынычсызлык тәэмин итү һәм мөлкәтне, әйләнә-тирәлекне саклау өлешендә файдалану барышында тракторларның, үзйөрешле юл-төзелеш һәм башка төрле машиналарның һәм аларга тагылмаларның, аттракционнарның техник торышы (Хәрби Көчләр һәм Россия Федерациясенең башка гаскәрләре машиналарыннан, шулай ук Экология, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәт (Ростехнадзор) контролендәге машиналарның параметрларыннан тыш) буенча төбәк дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыра;

агросәнәгать комплексында машиналарны һәм җайланмаларны эксплуатацияләгәндә кешеләрнең гомере, сәламәтлеге өчен куркынычсызлык тәэмин итү һәм мөлкәтне, әйләнә-тирәлекне саклау өлешендә кагыйдәләр, шулай ук стандартларда, башка норматив документларда регламентлана торган кагыйдәләр (Экология, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәт контролендәге параметрлардан тыш) үтәлешенә карата төбәк дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыра;

агросәнәгать комплексында машиналарны һәм җайланмаларны техник эксплуатацияләү өлкәсендә эшләр башкаруны һәм хезмәтләр күрсәтүне оештыру һәм сертификацияләү эшләрен оештыру һәм уздыру буенча билгеләнгән тәртип үтәлешенә карата төбәк дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыра;

күзәтчелектә торырга тиешле машиналарның һәм җайланмаларның зарури сертификация шартларына җавап бирүе һәм тиешле сертификат булу-булмауга карата җитештерүченең һәм (яисә) тәэмин итүченең җаваплы булуы чорына төбәк дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыра;

үзйөрешле техниканы, аттракционнарны дәүләт теркәвенә ала, шулай ук дәүләт теркәвенә алу тамгалары тапшыра (Хәрби Көчләр һәм Россия Федерациясенең башка гаскәрләре машиналарыннан тыш);

Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсендә теркәлгән үзйөрешле техникага, аттракционнарга даими техник караулар уздыра;

үзйөрешле техника белән эш итү хокукына имтиханнар кабул итә һәм тракторчы-машина йөртүче (тракторчы) таныклыклары бирә;

белем бирү учреждениеләренә тиешле органнарда аккредитацияләүгә һәм күрсәтелгән учреждениеләргә үзйөрешле техника буенча тракторчы-машина йөртүчеләр әзерләү хокукына лицензияләр бирүгә бәйле мәсьәләне карау өчен белем бирү процессының җиһазланыш һәм тәэмин ителеш таләпләренә туры килүе турында таныклыклар бирә;

хуҗаларының, дәүләт органнарының һәм башка органнарның гаризалары буенча үзйөрешле техниканың техник торышын бәяли һәм калдык ресурсларын билгели;

үзйөрешле техника һәм җайланма хуҗалырының сатылган яисә төзекләндерелгән техниканың тиешле сыйфатта булмавына кагылышлы дәгъваларын карауда катнаша;

транспорт чараларын теркәүгә алганда, дәүләт техник карау оештырганда һәм уздырганда транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын иминиятләштерү буенча Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән йөкләмәнең үзйөрешле техника хуҗалары тарафыннан үтәлүен тикшереп тора;

Россия Федерациясе законнары нигезендә административ хокук бозу турында эшләр башкара;

Россия Федерациясе Салым кодексында билгеләнгән күләмнәрдә дәүләт пошлинасы һәм түләүләр, шулай ук федераль законнарда һәм Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән күләмнәрдә башка төрле түләүләр ала;

Россия Федерациясе законнарына туры китереп, теркәүгә алынган яисә исәптән төшерелгән үзйөрешле техника, аттракционнар һәм аларның хуҗалары турындагы белешмәләрне салым, суд, хокук саклау органнарына тапшыра;

дәүләт ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алуны һәм билгеләнгән эшчәнлек өлкәсендә товарлар белән тәэмин итүгә, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә граждани-хокукый шартнамәләр төзүне гамәлгә ашыра;

Татарстан Республикасы буенча Дәүләт техник күзәтчелек идарәсенең мобилизацияле әзерлеген һәм мобилизациясен оештыру һәм тәэмин итүне, әлеге чараларны методик яктан тәэмин итүне гамәлгә ашыра;

законнарга туры китереп, Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсенең эшчәнлек процессында барлыкка килә торган архив документларын комплектлау, саклау, исәпкә алу һәм алардан файдалану буенча эшләр уздыра;

Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе эшчәнлеген исәпкә алу һәм тикшереп тору буенча бердәм автоматлаштырылган система булдыра һәм аның эшләвен гамәлгә ашыра;

законнарда билгеләнгән чорларда гражданнардан һәм оешмалардан тәкъдимнәр, гаризалар һәм мөрәҗәгатьләр карый;

Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе компетенциясенә кертелгән мәсьәләләрдә гражданнарны кабул итә;

Татарстан Республикасының төрле дәрәҗә бюджетларына килгән акчаларны административлаштыра;

үз компетенциясе чикләрендә Россия Федерациясе Хөкүмәте раслаган Россия Федерациясендә хокук куллануны мониторинглауны гамәлгә ашыру методикасына туры китереп, Татарстан Республикасында хокук куллануны мониторинглауны гамәлгә ашыра;

Татарстан Республикасы территориясендә техник карап чыгуны оештыру буенча чаралар күрә;

махсус юллардан йөрешле транспортны техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм махсус юллардан йөрешле транспорттан файдалану кагыйдәләре үтәлешенә федераль дәүләт контролен гамәлгә ашыра.

 

 Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналар һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе турында нигезләмә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 26 декабрендәге 1064 номерлы карары белән расланган).

Дәүләт техник күзәтчелек хезмәте барлыкка килү тарихы.

 

Соңгы яңарту: 2021 елның 9 феврале, 20:54

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International