Дәүләт органы кабул иткән норматив хокукый актларга һәм башка карарларга шикаять белдерү тәртибе

Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү Россия Федерациясе Административ суд эшчәнлеге кодексының «Дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, башка дәүләт органнары, аерым дәүләт яки башка төрле гавами вәкаләтләр бирелгән оешмалар, вазыйфаи затлар, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү турындагы административ эшләр турындагы эшчәнлек» дигән 22 нче бүлеге нигезендә гамәлгә ашырыла.

Соңгы яңарту: 2021 елның 9 гыйнвары, 11:50

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International