Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе турында

Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналар һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе Татарстан Республикасы территориясендә тракторларның, үзйөрешле юл-төзелеш һәм башка төрле машиналарның һәм аларга тагылмаларның техник торышын дәүләт күзәтүендә тоту буенча контроль һәм рөхсәт функцияләрен гамәлгә ашыручы, махсус компетенцияле Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы булып тора.

Идарәнең төп бурычлары:

 • кемгә каравына бәйсез рәвештә, кешеләрнең гомере, сәламәтлеге өчен куркынычсызлык тәэмин итү һәм мөлкәтне, әйләнә-тирәлекне саклау өлешендә файдалану барышында тракторларның, үзйөрешле юл-төзелеш һәм башка төрле машиналарның һәм аларга тагылмаларның техник торышы (Хәрби Көчләр һәм Россия Федерациясенең башка гаскәрләре машиналарыннан, шулай ук Экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәт (Ростехнадзор) контролендә торучы машиналарның параметрларыннан тыш) буенча дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру;
 • агросәнәгать комплексындагы машиналарны һәм җайланмаларны эксплуатацияләгәндә стандартларда, норматив документларда регламентланган кагыйдәләрнең үтәлеше буенча дәүләт күзәтчелеген гамәлгә ашыру.


Идарә түбәндәге төп вазыйфаларны гамәлгә ашыра:

 • кемгә каравына бәйсез рәвештә, файдалану барышында тракторларның, үзйөрешле юл-төзелеш һәм башка төрле машиналарның һәм аларга тагылмаларның техник торышына (алга таба – үзйөрешле техника) кешеләрнең гомере, сәламәтлеге өчен куркынычсызлык тәэмин итү, мөлкәтне, әйләнә-тирәлекне саклау буенча нормативлар нигезендә дәүләт күзәтчелеге (Хәрби Көчләр һәм Россия Федерациясенең башка гаскәрләре машиналарыннан, шулай ук Экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәт контролендә торучы машиналарның параметрларыннан тыш);
 • агросәнәгать комплексында машиналарны һәм җайланмаларны эксплуатацияләгәндә кешеләрнең гомере, сәламәтлеге өчен куркынычсызлык тәэмин итү һәм мөлкәтне, әйләнә-тирәлекне саклау өлешендә кагыйдәләр, шулай ук стандартларда, башка норматив документларда регламентлана торган кагыйдәләр үтәлешенә дәүләт күзәтчелеге (Экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәт контролендәге параметрлардан тыш);
 • агросәнәгать комплексында машиналарны һәм җайланмаларны техник эксплуатацияләү өлкәсендә эшләр башкаруны һәм хезмәт күрсәтүләрне оештыру һәм сертификацияләү эшләрен оештыру һәм уздыру буенча билгеләнгән тәртип үтәлешенә дәүләт күзәтчелеге;
 • күзәтчелеккә тиешле машиналарның һәм җайланмаларның зарури сертификация шартларына җавап бирүе һәм тиешле сертификат булу-булмауга карата җитештерүченең һәм (яисә) китертүченең җаваплы булуы чорына дәүләт күзәтчелеге;
 • үзйөрешле техниканы дәүләт теркәвенә алу, шулай ук аңа дәүләт теркәвенә алу тамгалары тапшыру (Хәрби Көчләр һәм Россия Федерациясенең башка гаскәрләре машиналарыннан тыш);
 • даими дәүләт техника карауларын уздыру;
 • үзйөрешле техника белән эш итү хокукына имтиханнар кабул итү һәм тракторчы-машина йөртүче (тракторчы) таныклыклары бирү;
  белем бирү учреждениеләренә тиешле органнарда аккредитацияләүгә һәм күрсәтелгән учреждениеләргә үзйөрешле техника буенча тракторчы-машина йөртүчеләр әзерләү хокукына лицензияләр бирүгә бәйле мәсьәләне карау өчен белем бирү процессының җиһазланыш һәм тәэмин ителеш таләпләренә туры килүе турында таныклыклар бирү;
 • хуҗаларының, дәүләт органнарының һәм башка органнарның гаризалары буенча үзйөрешле техниканың техник торышын бәяләү һәм калдык ресурсларын билгеләү;
 • үзйөрешле техника һәм җайланма хуҗалырының сатылган яисә төзекләндерелгән техниканың тиешле сыйфатта булмавына кагылышлы дәгъваларын карауда катнашу;
 • транспорт чараларын теркәүгә алганда, дәүләт техник карау оештырганда һәм уздырганда транспорт чаралары хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын иминиятләштерү буенча Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән йөкләмәнең үзйөрешле техника хуҗалары тарафыннан үтәлүен тикшереп тору;
 • Россия Федерациясе законнары нигезендә административ хокук бозу турында эшләр башкару;
 • Россия Федерациясе Салым кодексында билгеләнгән күләмнәрдә дәүләт пошлинасы һәм түләүләр, шулай ук федераль законнарда һәм Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән күләмнәрдә башка төрле түләүләр алу;
 • законнарда билгеләнгән чорларда гражданнардан һәм оешмалардан тәкъдимнәрне, гаризаларны һәм мөрәҗәгатьләрне карау;
 • Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе компетенциясенә кертелгән мәсьәләләрдә гражданнарны кабул итү.

 Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналар һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе турында нигезләмә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 26 декабрендәге 1064 номерлы карары белән расланды).

Дәүләт техник күзәтчелек хезмәте барлыкка килү тарихы.

 

Соңгы яңарту: 27 гыйнвар 2020, 10:12

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования